Gözlem Gıda Kontrol ve Araştırma Laboratuvarları   Kozyatağı , Bayar Cad. No:78  34736  Kadıköy - İstanbul   Tel: 0 216 464 44 12 Pbx  Fax:0 216 464 44 58    E-mail: gozlem@gozlemgidalabs.comNUMUNE  ALMA ve GÖNDERME  KURALLARI


1.   Gönderilecek numune miktarı analiz edilecek örneği temsil edecek  miktarda olmalıdır. Yapılacak analiz
      türüne ve sayısına göre gönderilmesi gereken miktarlar değişmekle birlikte,  katı gıda gruplarından en az
      1 kg,sıvı gıdalardan en az 1 lt gönderilmesi gerekmektedir.  Aynı örnekte  çok sayıda   analiz istendiğinde
      veya özel durumlarda numune gönderilmeden önceden  Laboratuvar Müdürlüğü  ile  temasa geçilmelidir.


2.  Ambalaj materyali temiz (hiç kullanılmamış) olmalıdır.

3.   Malzemeler orijinal ambalajında veya dökülme,  yırtılma, akma riski taşımayan uygun plastik torba, poşet ,
      cam veya plastik  kavanoz ve şişelerde gönderilmelidir.4.   Mikrobiyolojik  analiz  için   gönderilen  örneklerden  numune  alımında steril numune  kapları ve  aletler
      kullanılmalı, numune alma işlemi aseptik koşullarda yapılmalıdır.


a. Örneklerin ağzı sıkıca kapatılmalı, nem alması önlenmelidir.
b. Işıktan  etkilenen  analizlerin   yapılacağı ( vitamin analizleri gibi ) numunelerin koyu renkli cam kavanoz
     veya  naylon torba içerisinde olması tercih edilmelidir.
c. Özellikle  mikrobiyolojik  analiz  örneklerinde  numune   ve   numunenin alındığı ortam sıcaklığı
    ölçülerek kaydedilmelidir.5.   Gönderilecek  numune  orijinal  ambalajında  değilse  numune  üzerinde  numuneyi  tanımlayan   bilgiler
      bulunmalıdır.Tanımlamalar direkt olarak poşetlerin üzerine yazılarak değil etiketler kullanılarak yapılmalıdır.
      Bununla  birlikte  analiz raporunda, numuneye  ait , belirtilmesi i stenilen  bilgiler varsa bunlar analiz talep
      dilekçesinde veya ürün üzerinde belirtilmelidir.


6.   Numune , yapısına  göre  olması  gereken muhafaza  koşullarına  yakın sıcaklıklarda  ve  en kısa sürede
      laboratuvara  ulaştırılmalıdır . Soğuk  zincirde saklanması  gereken  ürünlerin  soğuk  zincir    kırılmadan
      laboratuvara ulaştırılması sağlanmalıdır.


7.   Ham madde ve son ürün aynı kutu içerisinde tercihen gönderilmemelidir.


8.   Gönderilen her numune ile birlikte analiz talep formu doldurulmalı veya gönderen şirketin antentli kağıdına
      talep dilekçesi yazılmalıdır.


9.   Kargo ile  gönderilecek  numunelerin  hafta  sonunda  laboratuvara  ulaşacak  şekilde  gönderilmemesine
      dikkat edilmelidir.Numuneler laboratuvara hafta başında veya hafta içinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.10.   Numunelerin laboratuvar personeli  tarafından  alınması istendiğinde en az iki gün önceden laboratuvara
        haber verilmelidir.

Untitled